Bəhrəm Əhmədov adına Sayad kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Sayad kəndi

Susay kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Susay kəndi

Zahid Abdullayev adına Uzunoba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Uzunoba kəndi

Telefon: 32-6-32-15

Sadıq Qurbanəliyev adına Üçgünqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi

Aslan Aslanov adına Yergüc kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Yergüc kəndi

Telefon: 32-7-44-68

Nazim İsayev adına Yeni Həyat qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Yeni Həyat qəsəbəsi

Telefon: 32-2-83-22

Mahmud Əbilov adına Yalama kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Yalama kəndi

Telefon: 32-2-36-82

Palıdlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Palıdlı kəndi

Arzu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Arzu kəndi

Xudat şəhər 5 №-li ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xudat şəhəri, Xudat zavod qəsəbəsi 

Ağtala kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ağtala kəndi

Ağaverdioba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ağaverdioba kəndi

Armudpadar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Armudpadar kəndi

Telefon: 32-6-93-07

Aşağı Ləgər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Aşağı Ləgər kəndi

Bayoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Bayoba kəndi

Telefon: 32-7-74-60