Nasib Abudov adına Çarxı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Çarxı kəndi

Telefon: 32-6-63-31

Dəyanət İbrahimov adına Çılğır kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Çılğır kəndi

Telefon: 32-6-13-37

Çingiz Harunov adına Fərzəlioba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Fərzəlioba kəndi

Gəncəli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Gəncəli kəndi

Hacılar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Hacılar kəndi

Həbibkənd kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Həbibkənd kəndi

Xaspoladoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Xaspoladoba kəndi

Xanlıqoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Xanlıqoba kəndi

Qurbət Babayev adına Xudatkənd kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Xudatkənd kəndi

Qaradağ-buduq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qaradağ-buduq kəndi

Qaraçı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qaraçı kəndi

Qaracəlli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qaracəlli kəndi

Qıraqlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qıraqlı kəndi

Rövşən İsrafilov adına Qobuqıraq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qobuqıraq kəndi

Kazım Gəncəliyev adına Manafoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Manafoba kəndi