Ömər Ayatov adına Maqsudkənd kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Maqsudkənd kəndi

Mais Rüstəmov adına Mollabürhan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Mollabürhan kəndi

Telefon: 32-5-73-21

Muxtar Osmanov adına Mehrəliqışlaq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Mehrəliqışlaq kəndi

Padar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Padar kəndi

Pirquluoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Pirquluoba kəndi

Telefon: 32-2-46-41

Rəhimoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Rəhimoba kəndi

Seyidli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Seyidli kəndi

Seyidlər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu,Seyidlər kəndi

Əlfəddin Rüstəmov adına Sərkərli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Sərkərli məktəbi

Şimali kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Şimali kəndi

Əbülfət Abduhəlimov adına Tel kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Tel kəndi

Telefon: 32-2-54-02

Xanoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Xanoba kəndi

Telefon: 32-2-36-11

Şollar kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Şollar kəndi

Xudat şəhər IV şöbə ibtidai məktəbi

Ünvan: Xudat şəhəri, IV şöbə

Ağaşirinoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ağaşirinoba kəndi