Ağarəhimoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ağarəhimoba kəndi

Ağçay kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ağçay kəndi

Cığatay kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Cığatay kəndi

Çuxuroba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Çuxuroba kəndi

Düztahiroba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Düztahiroba kəndi

Ərəb kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ərəb kəndi

Əzizli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Əzizli kəndi

Hacıisaoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Hacıisaoba kəndi

Hacıməmmədoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Hacıməmmədoba kəndi

İlxıçı Məmmədxanlı kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, İlxıçı kəndi

Keymərəz kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Keymərəz kəndi

Krasnı Xutor kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Krasnı Xutor kəndi

Qaraçaycek kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qaraçaycek kəndi

Qarğalıq kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qarğalıq kəndi

Qarabağı kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qarabağı kəndi