Qədimalıqışlaq kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Qədimalıqışlaq kəndi

Moruqoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Moruqoba kəndi

Pərdiqıran kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Pərdiqıran kəndi

Sahillər kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Sahillər kəndi

Sabiroba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Sabiroba kəndi

Şərifoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Şərifoba kəndi

Şıxlar kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Şıxlar kəndi

Suxtəkələ kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Suxtəkələ kəndi

Tağaroba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Tağaroba kəndi

Tikanlıoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Tikanlıoba kəndi

Ukuroba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Ukuroba kəndi

Yaquboba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Yaquboba kəndi

Yeni-Sudur kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Yeni Sudur kəndi

Xuray kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Xuray kəndi

Hacıqurbanoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Hacıqurbanoba kəndi