Hacıəbdürrəhmanoba kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Xaçmaz rayonu, Hacıəbdürrəhmanoba kəndi